site stats>

 

 

           

2010 Intentie Krachtwiel Dag
 

Begin dit jaar heb ik de boodschap door gekregen om op 10 januari een groot krachtwiel te leggen en dat te verbinden met een ieder die onze op onze uitnodiging in zou gaan. Dit is een krachtig gebeuren geworden, maar tegelijkertijd nog steeds actueel. 10 januari ligt al weer een tijdje achter ons, maar het voelt als een soort van start datum voor dit jaar, dat wil zeggen dat nog steeds iedereen die daar toe voelt in afstemming een krachtwiel kan leggen en dat nog steeds mag verbinden met het reeds gecreëerde veld ! Hieronder de uitnodiging zoals die verstuurd is en een beschrijving van ons wiel:

Lieve Lichtgevers:

Graag wil ik jullie uitnodigen, om op 10 januari 2010 om, net als wij, maar dan in jullie eigen praktijk / eigen ruimte, een 2010 Intentie Krachtwiel te leggen. Het leggen van een Intentie Krachtwiel aan het begin van een jaar doen we al langer, maar het voelt voor 2010, alsof er meer licht nodig is / mag zijn.

Het leggen van een krachtwiel is als het ontsteken van een Energetisch Licht, waarin intenties, zowel persoonlijke als collectieve, scheppend neergezet kunnen en mogen worden. Voor ons voelt het jaar 2010 als een belangrijk jaar waarin de mannelijke en de vrouwelijke energieën steeds meer mogen versmelten.
De datum 10-01-2010, heeft dit thema ook in zich.
10 : mannelijk 01: vrouwelijk 2010 opgeteld 3 = drievoudige Vlam oftewel Eenheid.

Als we de cirkels deze dag, met onze intentie, met elkaar mogen verbinden, kunnen we een stralende energie neerzetten die heel versterkend en nodig is het komende jaar.
Als jullie dit ook zo invoelen en daadwerkelijk een 2010 Intentie Krachtwiel gaan leggen wil ik jullie dus vooral ook vragen jullie krachtwielen energetisch met elkaar en met dat van ons te verbinden, want ondanks het feit dat we waarschijnlijk allemaal onze eigen waarheid kennen, geeft de energetische verbondenheid veel meer dan de som der delen!
Voor Ascentie en Bewust Zijn, met respekt voor Allen,
Stralende Harte Groet,

De Stenen Kamer
Tom van Emmerik

 
 

2010 Intentie Krachtwiel

Uitleg van de opbouw van ons krachtwiel.

Het wiel bestaat uit drie transen waarin op elke trans 4 intenties gelegd werden.
De transen staan voor:

De Eerste trans, liggend op het zwarte kleed, staat voor Aarding, het verankeren van alle bovenliggende intenties in het Hart van Moeder Aarde.

De Tweede trans, het middelste plateau, staat voor het Hier en Nu. Hier worden de voorwaarden geschapen waardoor wij als licht kunnen en mogen functioneren, maar ook mogen we hier het ontvangen licht ankeren en verwezenlijken in het leven van alledag.

De Derde trans, het bovenste plateau, staat voor de uitstralende, Licht verspreidende en verbindende zone. Verbinding met hogere bewustzijnsvelden, hogere doelen en verbinding met alle andere 2010 Intentie Krachtwielen.

De Grondvorm die zich voor alle transen aandiende was de cirkel met daarin een kruis, met 1 arm naar het noorden. Door gebruik van het driepoot tafeltje ontstond als vanzelf de 1 benige Ankh op het "Hier en Nu" plateau. De cirkel met het kruis (Het Keltisch Kruis) kan ook worden gezien als verwijzing naar de versmelting van de mannelijke en vrouwelijke energieën, die hoewel versmolten, er allebei mogen en blijven zijn.
De drie transen geven nu ieder 4 vakken voor onze Intenties en die hebben we als volgt omschreven en ingevoeld:

Onderste trans:
1 De Ankering van de mannelijke mentale energieën.

2 De Ankering van de vrouwelijke mentale energieën.

3 De Ankering van de mannelijke intuïtieve vermogens en de Ankering van het mannelijke gevoel.

4 De Ankering van de vrouwelijke intuïtieve vermogens en de Ankering van het vrouwelijke gevoel.

Middelste trans
5 Het stimuleren van het krijgen van een "Open/Ontvankelijk Hart" voor alles om ons heen en het krijgen van de kracht om dit Hart te durven volgen.

6 Dit is het vak voor de materie, geld en middelen die nodig zijn om het Licht te kunnen spreiden.

7 Harmonie en Balans in onze systemen, onze Chakra's en Auralagen, ons fysieke lichaam , zodat we de kracht hebben het Licht te spreiden.

8 Duidelijkheid en structuur in de wijze, de richting, de manier waarop wij geroepen zijn het Licht te spreiden.

De Derde Trans
9 Versterking/ Groei en openheid, zodat we oude kennis zullen kunnen mogen ontvangen, omdat we die kunnen dragen.

10 Uitstraling van een zachte doch sterke Liefdekracht voor de Aarde en alles wat daarop Leeft.

11 Versmelting van de Mannelijke en Vrouwelijke energieën in alle facetten.

12 Versmelting van het vrouwelijk mannelijke en het mannelijk vrouwelijke met de allerhoogste alomvattende Liefde Kracht, de Eenheid.

De twaalf schedels volgen de intenties van de onderste trans, maar zijn een kwart slag tegen de klok in verschoven. De middelste schedel bundelt alle schedels en koppelt ze door naar de grote rozenkwarts bol voor uitstraling en Licht.
Er valt hier nog veel meer over te vertellen, maar nooit zoveel als dat je kunt voelen, daarom nodigen wij je uit, je Aarding neer te zetten en eens in te voelen op de foto's van ons krachtwiel op de volgende pagina.

Look and Feel